Призеры городского конкурса рисунков «Редкие животные Семиречья»

Конкурс посвящен Международному дню защиты животных, отмечаемому ежегодно 4 октября.

1. Общие положения
1.1. Конкурс «Редкие животные Семиречья» проводится Станцией юных натуралистов Управления образования города Алматы совместно с экологическим обществом «Зеленое спасение».
1.2. Цель конкурса – развитие творческих способностей и познавательного интереса детей к редким животным Казахстана, воспитание бережного отношения к природе.

DSC00710Семиречьем называют юго-восточную часть Казахстана. Животный мир этого региона очень разнообразен. Среди них немало редких и исчезающих видов, таких, как снежный барс, кулан, розовый пеликан, безногая ящерица желтопузик, бабочка аполлон и много других.

2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся школ, внешкольных организаций, воспитанники художественных студий.
2.2. В конкурсе участвуют дети в возрасте от 7 до 18 лет.

3. Порядок проведения и условия участия
3.1. На конкурс принимается не более 1 работы от одного автора, выполненной в любой технике живописи, оформленной в паспарту, подписанной на обороте печатными буквами. Размер работ – ф. А-3. Животное на рисунке должно быть изображено в естественной среде обитания.
3.2. Работы и заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 по 29 сентября 2014 года на Станции юных натуралистов по адресу: ул. Щепкина, 27;
тел. 309-75-99.
3.3. В заявку от организации могут быть включены не более 5 авторов (с указанием фамилии, имени, отчества и контактного телефона педагога).
3.4. Каждая работа, представленная на выставку, сопровождается заявкой на участие и этикеткой, размером 5х7см, распечатанной на принтере. В них указываются: фамилия, имя участника, возраст, название работы, организация, ФИО педагога.
3.5. Работы с нарушением требований к ним не принимаются.

Форма заявки

Фамилия,имя участника Возраст участника Класс, школа,организация Номинация,название работы Руководитель работы,должность, место работы Контактные телефоны

3.6. Торжественное подведение итогов конкурса состоится 6 октября 2014 года в 14 часов в актовом зале Станции юных натуралистов.
3.7. Участники конкурса награждаются грамотами Станции юных натуралистов.

Халықаралық жануарларды қорғау күніне арналған « Жетісудің сирек кездесетін жануарлары» атты қалалық байқауды өткізу ережесі.

1.Негізгі ережелері
1.1. «Жетісудің сирек кездесетін жануарлары» атты байқауды Алматы қалалық білім Басқармасы Жас натуралистер станциясы мен «Жасыл сақтық» экологиялық қоғамы бірігіп өткізеді.
1.2. Байқаудың мақсаты – балалардың шығармашылық қабілеттілігін және Қазақстанның сирек кездесетін жануарларына деген танымдық қызығушылығын дамыту, табиғатқа ұқыпты қарауға тәрбиелеу.
Жетісу деп Қазақстанның оңтүстік-шығыс бөлігін атайды. Бұл  аймақтың жануарлар әлемі алуантүрлі. Олардың арасында сирек және жоғалып бара жатқан түрлер де аз емес; қар барысы, құлан, қызғылт бірқазан, аяқсыз сарықарын кесертке, аполлон көбелегі сияқты және басқа да көптеген жануарлар кездеседі.
2. Байқауға қатысушылар
2.2. Байқауға қатысуға мектеп оқушылары, мектептен тыс ұйымдар,көркем студиялардың тәрбиеленушілері қатыса алады.
2.3. Байқауға 7 ден 18 жас аралығындағы балалар қатыса алады.
3. Өткізу тәртібі және қатысу шарты
3.1. Байқауға бір автордан 1 ғана жұмыс қабылданады және төлқұжатпен ресімделген, артқы бетіне баспа әрпімен қол қойылған, кез келген техникада атқарылған суреттемелер болуы керек. Жұмыс көлемі – ф. А-3. Суреттегі жануарлар табиғи тіршілік ортада бейленелуі керек.
3.2. Байқауға қатысу жөніндегі өтініштер пен жұмыстар 2014 жылдың 15-нен  29-шы қыркүйек  аралығында  Жас натуралистер станциясында қабылданады. Мекен жайы: Щепкин көшесі 27-ші үй; тел. 309-75-99.
3.3. Ұйымдардан түскен өтінімге ( аты-жөні, әкесінің аты және байланыс  телефоны көрсетіледі) 5 авторға дейін қосуға болады.
3.4. Көрмеге таныстырылған әр жұмыстың затбелгісі мен қатысу жөніндегі өтінімі бірге жүреді. Көлемі 5х7см, принтерден шығарылған болуы керек. Онда қатысушының аты-жөні, жасы, жұмысының атауы, ұйымы, педагогтың аты-тегі көрсетіледі.
3.5. Талапқа сай емес жұмыстар қабылданбайды.

Өтінімнің пішіні

ҚатысушыныңАты-жөні   Жасы Сынып, мектеп,
ұйым
Номинация,
жұмыстың атауы
Жұмыстың жетекшісі,
лауазымы,
жұмыс орны
Байланыс телефоны.

3.6. Байқаудың қортындысын шығару және салтанатты жабылуы 2014жылы 6 қазан күні сағ. 14те Жас натуралистер станциясының салтанат залында өтеді.
3.7. Байқауға қатысушыларды Жас натуралистер станциясының мақтау қағаздарымен марапаттайды.

 

Призеры конкурса
8-10 лет
1 место —  Цилковский Федор, Станция юных натуралистов.
2 место —  Сумароко Виктор, ШГ №83, Курдина Ирина, ШГ №83, Съедина Арина, ОШ №121.
3 место  —  Лазутина Дарья, ОШ №121, Әмірсана Досым, ОШ №104,  Болух Ирина, ОШ №121.
11-14 лет
1 место — Гришин Давид, ШГ №83.
2 место — Нуржанова Алтынай, ОШ №50, Деменкова Алина, Станция юных натуралистов.
3 место — Шакиржанов Ильяс, ШГ №83,  Балабаева Полина, гим. №38,  Бабенко Георгий, ОШ №50.
15-17 лет
1 место — Пасечникова Ника, Станция юных натуралистов.
2 место — Воробьев Илья, ОШ №50.
3 место — Кемал Қабыланбек, ШГ №13.

 

Некоторые работы участников конкурса: